Shorthorn

Opis rasy

Beef Shorthorn (czyt. szorthorn)

Symbol polski SH

Typ użytkowania: mięsny

Shorthorn to rasa bydła domowego wyhodowana w XVIII-XIX w. w północno-wschodniej części Wielkiej Brytanii przez braci R. i K. Colling. Nazwa Shorthorn w tłumaczeniu znaczy krótkorożna. Materiałem wyjściowym do wytworzenia rasy było miejscowe, prymitywne bydło teeswater. Bracia Collingowie stosowali kojarzenia w bardzo bliskim pokrewieństwie i docelowo wyhodowali wybitnie mięsną, wcześnie dojrzewającą i mocno zinbredowaną rasę, która doskonale przekazuje swoje geny. Oficjalnie za rasę została uznana w 1822 r. Obecnie jest to rasa o zasięgu międzykontynentalnym, niestety w Polsce się nie przyjęła.

Pierwotnie hodowano Shorthorny w trzech kierunkach użytkowania: mięsnym, mlecznym i mleczno-mięsnym. W chwili obecnej są to zwierzęta jednostronnie mięsne albo mleczno-mięsne.

Umaszczenie zwierząt jest czerwone, dereszowate (drobne barwne plamki na białym tle) i białe. Należy do ras wcześnie dojrzewających, pierwsze wycielenia następują już w 27 miesiącu życia.

Wysokość w kłębie buhajów wynosi średnio 140 cm, a krów 130-135 cm. Masa ciała buhajów hodowlanych wynosi 900-1000 kg, a krów  550-600 kg. Wydajność rzeźna buhajków opasowych wynosi 65-68%, przy intensywnym opasie dochodzi do 72%. Mięso jest wysokiej jakości, w przekroju marmurkowate, o strukturze drobnowłóknistej. Po przygotowaniu jest kruche i soczyste.

Wydajność mleczna krów to ok. 4800-5000 kg mleka przy zawartości tłuszczu 3,60% i białka 3,30%. W stadach mięsnych nie pozyskuje się mleka gdyż jest ono skarmiane cielętami.

Beef Shorthorn (czyt. szorthorn)

Symbol polski SH

Typ użytkowania: mięsny

Shorthorn to rasa bydła domowego wyhodowana w XVIII-XIX w. w północno-wschodniej części Wielkiej Brytanii przez braci R. i K. Colling. Nazwa Shorthorn w tłumaczeniu znaczy krótkorożna. Materiałem wyjściowym do wytworzenia rasy było miejscowe, prymitywne bydło teeswater. Bracia Collingowie stosowali kojarzenia w bardzo bliskim pokrewieństwie i docelowo wyhodowali wybitnie mięsną, wcześnie dojrzewającą i mocno zinbredowaną rasę, która doskonale przekazuje swoje geny. Oficjalnie za rasę została uznana w 1822 r. Obecnie jest to rasa o zasięgu międzykontynentalnym, niestety w Polsce się nie przyjęła.

Pierwotnie hodowano Shorthorny w trzech kierunkach użytkowania: mięsnym, mlecznym i mleczno-mięsnym. W chwili obecnej są to zwierzęta jednostronnie mięsne albo mleczno-mięsne.

Umaszczenie zwierząt jest czerwone, dereszowate (drobne barwne plamki na białym tle) i białe. Należy do ras wcześnie dojrzewających, pierwsze wycielenia następują już w 27 miesiącu życia.

Wysokość w kłębie buhajów wynosi średnio 140 cm, a krów 130-135 cm. Masa ciała buhajów hodowlanych wynosi 900-1000 kg, a krów  550-600 kg. Wydajność rzeźna buhajków opasowych wynosi 65-68%, przy intensywnym opasie dochodzi do 72%. Mięso jest wysokiej jakości, w przekroju marmurkowate, o strukturze drobnowłóknistej. Po przygotowaniu jest kruche i soczyste.

Wydajność mleczna krów to ok. 4800-5000 kg mleka przy zawartości tłuszczu 3,60% i białka 3,30%. W stadach mięsnych nie pozyskuje się mleka gdyż jest ono skarmiane cielętami.

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl