Promocja rodzinna!

Wychodząc naprzeciw naszym klientom stacja K.I.SAMEN przygotowała pakiet promocyjny składający się z trzech buhajów. W skład pakietu wchodzi 10 porcji nasienia buhaja ASHBURTON NL712321327 i 10 porcji nasienia buhaja REWARD NL391104819 (oba buhaje wywodzą się ze znakomitej rodziny krów DIRNDEL) oraz 10 porcji gratis nasienia buhaja MANIAC NL422179520. Cena za pakiet 1200 zł netto.

Krowy z rodziny Dirndel, zachwycają bardzo wysokimi wydajnościami mlecznymi, a mleko cechuje się wysoką zawartością białka. Dodatkowo są one piękne pokrojowo. W rodzinie tej znajduje się aż 6 generacji krów wycenionych na oceną VG lub EX. Na szczególną uwagę zasługuje również długi okres użytkowania krów - rodzina Dirndel posiada 5 generacji krów, które bez wyjątku ukończyły przynajmniej 6 laktacji.

Najbardziej znaną i cenioną krową z tej rodziny jest Dirndel 24. Jest ona córką buhaja Advance  NL192979001 należącego do stacji K.I.SAMEN. Dirndel 24 jest matką buhaja Reward NL391104819 i babką buhaja Ashburton NL712321327.

Dirndel 24 należy do czołówki światowej klasy. Jest ona szczególnie płodna i niezwykle pożądana jako krowa hodowlana. Jej laktacje są na bardzo wysokim poziomie (średnia ocena za laktację to 127 punktów). Życiowa produkcja Dirndel 24 to 100 tys. kg mleka.

Dirndel 24 w 2005 roku została drugą najlepszą krową hodowlaną w Holandii, a w 2007 roku została uznana przez fachowy holenderski magazyn Melkveemagazine za najlepszą  „wydajnościową” krowę.


Dirndel 24Advance NL192779001

Ashburton NL712321327Ashburton, buhaj, któremu można zaufać!
Praktyka potwierdza niezawodność Ashburtona!

W jego rodzinie na 26 urodzonych cieląt zużyto tylko 27 dawek nasienia i nie było ani jednego przypadku zapalenia wymienia.

Zaletą Ashburtona jest cakiem nowa pula genowa w hodowli HF (nie ma krwi O-Man, Shottle, Goldwyn, Planet). Jego przodkowie łączą świetny eksterier z bardzo wysokimi wydajnościami.

Ashburton posiada dwie mocno zakotwiczone cechy zarówno w rodzinie ojcowskiej, jak matczynej - wysoką płodność oraz bardzo długi okres użytkowania. Obecnie obie te cechy są najbardziej poszukiwane we współczesnej hodowli bydła HF.


Reward NL391104819Reward RF (Talent x Advance x Gentry) to harmonijnie zbudowany buhaj z międzynarodowym rodowodem. Krowy z jego linii ojcowskiej słyną z wysokich wydajności mlecznych oraz znakomitego eksterieru. Talent, ojciec Rewarda, to znakomity syn buhaja Storm z rodziny Blackrose (EX 96), a jego córki cechują się świetnym eksterierem, zwłaszcza wymionami.

MANIAC NL 422179520MANIAC NL 422179520

- bardzo łatwe porody

- doskonale nadaje się do inseminacji jałówek!

- świetny rozwój cielęcia

- obniża poziom komórek somatycznych w mleku

- rewelacyjnie wydłuża okres użytkowania krów

- wysoka płodność córek

- wysoka zawartość suchej masy w mleku

- znacznie wydłuża strzyki u córek


Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl