Promocja "100 tysięcy litrów mleka"

Aby nasi hodowcy mieli możliwość podziwiać w swojej oborze równie doskonałe zwierzęta jak matka naszego znakomitego buhaja Malando, proponujemy promocyjne pakiety jego nasienia. 

10 porcji w cenie 600 zł netto

20 porcji w cenie 1100 zł netto

30 porcji w cenie 1500 zł netto


J & G Meisi 5 - matka Malando  J & G Meisi 5 (wydajność życiowa 100 tys. litrów mleka, tłuszcz 4,99% i białko 3,77%)Matka buhaja Malando - J & G Meisi 5 w dniu 5 stycznia 2017 r. przekroczyła magiczną liczbę 100 000 litrów mleka. Meisi 5 jest córką buhaja Kian oraz krowy po buhaju Jerom – Meisi 4. Meisi 5 była podziwiana w stawce grupy hodowlanej buhaja Kian na najbardziej znanej wystawie hodowlanej w Holandii NRM w 2006 r.

Jej właściciel i hodowca Jan Hoegen opisuje ją następująco: „Jest to mocna krowa, posiada dobrze zbudowane i ustawione nogi, a jej produkcja jest nawet wyższa niż jej doskonałej matki. Jej życiowa produkcja to ponad 100 tys. litrów mleka o średniej zawartości tłuszczu 4,99% i białka 3,77%.”. Dzięki takim krowom hodowla bydła staje się efektywna. Jan Hoegen ubolewa, że obecnie zbyt często wykorzystuje się w hodowli buhaje wycenione genomowo, gdyż ich potomstwo często bardzo rozczarowuje. Krowa Meisi 5 jest w bardzo dobrej kondycji, wciąż produkuje mleko i jest kojarzona ze sprawdzonymi buhajami wycenionymi wyłącznie na córkach.  Wizja hodowli Jana Hoegen jest spójna z wizją stacji K.I.SAMEN. Po raz kolejny okazuje się, że w hodowli popłaca praktyka, cierpliwość i doświadczenie! „Papier tylko obiecuje, praktyka pokazuje”.

Ze skojarzenia krowy Meisi 5 z buhajem Topspeed Gogo mamy buhaja Malando, którego nasienie jest cały czas dostępne w stacji K.I.SAMEN. O jego wysokiej wartości hodowlanej niech świadczy fakt, że 50% jego córek kończy 4 laktację. Ich produkcja to średnio 10 044 kg mleka, o zawartości tłuszczu 4,42% i białka 3,54%. Nic dodać, nic ująć!


Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl