Aktualności

Ostatnio pojawił się indeks opisujący efektywność wykorzystania paszy. Określa on ile kilogramów mleka krowa może wyprodukować z kilograma paszy. Nasza firma uważa jednak, że należy zwrócić uwagę na wykorzystanie paszy objętościowej. Pasze objętościowe są tańsze, łatwo dostępne i nie trzeba ich importować. Ich wykorzystanie ma również pozytywny wpływ na środowisko.

Aby uzyskać efektywne wykorzystanie pasz objętościowych, krowa powinna być zrównoważona. Poniżej wyszczególniamy cechy, którymi powinna się cechować się taka krowa.

1. Wysokość krowy. Na całym świecie krowy stają się coraz większe. Ale trawa nie rośnie na drzewach, a pasza (zwykle) nie znajduje się na podniesionym stole paszowym. Krowa nie jest żyrafą. Krowy nadal muszą "schylać się", aby dostać się do paszy. Wysoka krowa nie jest wymogiem do wyprodukowania dużej ilości mleka. Większość krów-rekordzistek na świecie była i jest średniej wielkości ale dzięki dobrej zdolności pobierania paszy objętościowej osiąga światowe wyniki w produkcji mleka. Schylanie się do paszy nie powinno być wysiłkiem!

2. Szeroki pysk. Krowa o szerokim pysku posiada najczęściej również szeroką szczękę, co przekłada się na możliwości przetworzenia dużej ilości paszy objętościowej. Na jedno „schylenie” krowa pobiera więcej paszy, co oznacza mniejszy wysiłek do ilości pobieranej paszy. Również przeżuwanie jest łatwiejsze u krowy o szerszym pysku. Dobra krowa mleczna ma dużą łatwość jedzenia. Inną zaletą krowy o szerokim pysku jest to, że może lepiej pozbyć się ciepła. Krowa nie poci się tak łatwo jak ludzie, dużo ciepła musi ujść przez pysk.

3. Odpowiednia szerokość i głębokość klatki piersiowej. Te dwie cechy są bardzo ważne dla wysokiej produkcji mleka. W klatce piersiowej mieszczą się serce i płuca. Na każdy kilogram mleka należy przepompować 300-400 litrów krwi. Oznacza to, że musi istnieć najlepsza możliwa funkcjonalność serca i płuc. Nie jest to możliwe u krów ze zbyt wąską klatką piersiową.

Geertje 669 (EX 92) - córka buhaja Malki Grashoek Blutchen 51 (EX 90) - córka buhaja Norwin

 Sandra 2 - córka buhaja Malki (EX 92) Els 286 (jako krowa w 3 lakt, EX 91) - córka buhaja Burnstyn

4. Wystarczające wysklepienie żeber. Ma to ogromne znaczenie dla wysokiego spożycia paszy objętościowej. Za klatką piersiową krowy powinno być miejsce na pojemny żwacz. W tym miejscu odbywa się trawienie paszy objętościowej.

5. Silne lędźwie. Ważne jest, aby krowa miała wystarczająco silne lędźwie, które są połączeniem między wymionami, a klatką piersiową. Silne lędźwie są koniecznością dla dobrej funkcjonalności krowy. Im szerszy jest krzyż, tym silniejsze muszą być lędźwie. Dzięki temu przestrzeń dla wymienia również znacznie wzrasta. Więcej miejsca na wymię skutkuje większą produkcją mleczną.

6. Dobre ustawienie nóg. Krowy o wysokim spożyciu paszy objętościowej zwykle mają również dobrze ustawione nogi. Oznacza to, że nacisk na każdą racicę jest równy. Aby uzyskać dobre ustawienie przednich nóg, przód krowy musi mieć wystarczającą szerokość. Jeśli krowa jest węższa od przodu, szybko dochodzi do tzw. francuskiej postawy, gdzie przednie racice są odwrócone na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że krowa szuka stabilności, a jest zbyt wąska, aby ustawić racice prosto. Nacisk na wewnętrzną część racicy staje się zbyt duży i pojawiają się problemy, które sprawiają, że krowa rzadziej przychodzi do korytarza paszowego, co zmniejsza spożycie paszy i produkcję mleka.

Rejestracja pokryć w systemie SYMLEK


2021-06-15

Przypominamy i informujemy za PFHBiPM... Od 1 lipca 2021 roku zmienia się czas na rejestrację zabiegów w systemie SYMLEK. Będzie on wynosił maksymalnie 180 dni od daty inseminacji. Po tym czasie rejestracja nie będzie możliwa. Niemniej jednak w celu zagwarantowania jakości i kompletności danych zaleca się natychmiastową rejestrację pokryć zaraz po ich wykonaniu.

"Zaświadczenia sztucznego unasienniania krowy/jałówki” powinno być starannie wypełnione, a w szczególności powinno zawierać: poprawny numer krowy/jałówki, datę inseminacji, numer stada pod oceną, nazwę lub numer identyfikacyjny buhaja, którym inseminowano, numer zaświadczenia, imię i nazwisko lub nazwę posiadacza samicy oraz jego adres. Każde zaświadczenie musi być opatrzone czytelnym podpisem osoby dokonującej zabieg.

Big Malki po raz kolejny potwierdza swoją klasę!


2021-04-30

Big Malki po raz kolejny potwierdza swoje klasę jako najlepszy syn buhaja Hoekland Maik.

Z biegiem lat Malki wykazuje stale rosnącą wartość hodowlaną. Obecnie liczba jego wycenionych córek zbliża się do 9000, a powtarzalność buhaja to 99%!  Są to super mleczne krowy , bezproblemowe w utrzmaniu, zdrowe i piękne eksterirowo. 

 

Praktyczny Indeks Długowieczności - najnowsze dane!


2020-10-07

W tabeli zostały opublikowane wartości długowieczności dla buhajów, które mają ponad 100 córek w jednej grupie laktacyjnej. Co oznaczają te liczby i co można z nich wywnioskować?

Trzy lata po pierwszym wycieleniu żyje w Holandii średnio 55 krów ze 100, które weszły w produkcję. W przypadku buhaja MAIK ze stacji K.I.SAMEN - po trzech latach od pierwszego wycielenia żyje aż 69 krów! Oznacza to o 14 krów więcej niż średnia populacji. W Holandii po 5 latach po pierwszym wycieleniu ze 100 krów żyje tylko 25. Po buhaju TIMELESS po 5 latach żyją jeszcze 43 córki - to więcej o 18 sztuk, a w ujęciu procentowym to aż ponad 70% więcej krów!

Średnio z buhajów ze stacji K.I. SAMEN, które są ujęte w tabeli, trzy lata po pierwszym wycieleniu żyje jeszcze 61% krów. Jest to o 6% więcej niż średnia holenderska. Po pięciu latach po pierwszym wycieleniu na holenderskich farmach średnio żyje jeszcze 25% krów, podczas gdy po bykach K.I. SAMEN 31% krów. Oznacza to o 6% więcej niż średnia holenderska! Tempo rotacji krów po buhajach ze stacji K.I. SAMEN jest więc niższe, a wydajność życiowa krowy wyższa.

Ten sukces stacji K.I.SAMEN zależy od doskonałego dobrania rodzin krów z naciskiem na długi okres ich użytkowania.

Warto porównać ze sobą wyniki długowieczności indeksów szacowanych za pomocą komputera do wyników długowieczności uzyskanych w praktyce. Np. buhaj REWARD w wycenie komputerowej uzyskał indeks LV o wartości -74, czyli jego córki powinny żyć o 37 dni krócej niż średnia populacji w Holandii podczas gdy….

3 lata po pierwszym wycieleniu żyje 9% więcej jego córek niż średnia holenderska, a 5 lat po pierwszym wycieleniu 10% więcej.

Po raz kolejny okazuje się więc, że wycena konwencjonalna, oparta na wnikliwej analizie osiągnięć córek danego buhaja, przewyższa metodę wyceny opartej na modelach komputerowych. Chcesz wiedzieć co sobą reprezentuje buhaj? Patrz na jego córki!

Więcej

Stacja K.I.SAMEN b.v. prezentuje...


2020-09-28

Holenderska stacja K.I.SAMEN b.v. to stacja, która ma jasne wyobrażenie o tym, jaki powinien być dobry buhaj. Nasze hasło brzmi: Teoria Praktyka Doświadczenie i dlatego chętnie pokazujemy jak wyglądają nasze buhaje.

Na filmie prezentujemy buhaje ze stacji K.I.SAMEN b.v. od Jerseya po Holsztyna. Można na nim zobaczyć między innymi buhaje, które mamy obecnie w ofercie w Polsce np. Bono NL 752535139, Bookmaker NL 866039170, Red Devil NL 749807739, Repairman NL 737132388.


Sandra 2 - doskonała córka Malkiego i matka Slasha!


2020-09-09

Córka buhaja Malki - Sandra 2 to krowa, która z roku na rok staje się coraz lepsza.

Już na wystawie w Hardenberg w 2016 roku Sandra 2 wykazała się dużą witalnością i siłą. Jest to krowa, która zachwyca super mocnym, dobrze zawieszonym wymieniem w połączeniu z doskonałymi nogami. Sandra 2 jako jałówka została oceniona na 86 punktów za ogólny eksterier, po drugim wycieleniu jej ogólna ocena za wygląd została podwyższona do 87 punktów. Teraz, świeżo po kolejnej wycenie, ogólna ocena za eksterier wynosi EX 90, gdzie za wymię 90 i za nogi 92 punkty. Sandra 2 została matką buhaja VDR Slash, który ma doskonały potencjał, by stać się jednym z najlepszych buhajów.

Jej syn VDR Slash wykazuje tę samą tendencję: rozwinął się z młodego, poprawnie zbudowanego byka do silnego, szerokiego i mocnego buhaja. Oprócz doskonałego rodowodu i świetnego eksterieru, Slash posiada szereg innych pożądanych cech takich jak łatwe porody, beta kazeina A2A2 i kappa kazeina BB.

Na zdjęciach: Sandra 2 (EX 90) (ojciec Big Malki) oraz jej syn - buhaj VDR Slash.

  

Nowe Buhaje: Attila DE 0356748188 i Red Devil NL 749807739


2020-07-31

Mamy przyjemność zaprezentować PAństwu nasze dwa nowe buhaje HF odmiany czerwono-białej: 

Attila DE 0356748188 

- pochodzi z rodziny Aletta

- doskonały rodowód (łączy linie niemieckie i amerykańskie)

- bardzo wysoka płodność krów

- obniża zawartość komórek somatycznych w mleku

- wysoka szybkość doju

- świetnie zbudowane i zawieszone wymię o wysokiej zdrowotności
 Red Devil NL 749807739

- znakomity rodowód - ojciec to doskonały, słynący z długowieczności Timeless Pp, a od strony matczynej świetna rodzina Massia

- kappa kazeina A2/A2

- genetycznie bezrożny

- bardzo wysokie wydajności mleczne

- doskonale zbudowane i zawieszone wymię

- bardzo dobre nogi i racice o wysokiej zdrowotności

- bardzo wysoki indeks długowieczności!


Kilka słów o inbredzie...


2020-06-23

Ze względu na coraz powszechniejszy problem dotyczący wysokiego inbredu i związanych z tym problemów jako pierwsi zamieściliśmy na naszej stronie oraz w katalogach informację o nim przy każdym buhaju. Inbred (chów wsobny) jest wynikiem kojarzenia spokrewnionych osobników.

Miarą inbredu jest współczynnik inbredu. Jest on miarą wzrostu homozygotyczności osobnika względem jej przeciętnego poziomu w populacji. Współczynnik inbredu interpretuje się jako prawdopodobieństwo, że 2 allele w losowo wybranym locus pochodzą od wspólnego przodka i są identyczne. Jest on wyrażany w procentach i przyjmuje wartości od 0% do 100%. Zamieszczony na naszej stronie i w katalogach współczynnik inbredu został oszacowany przez Centrum Genetyczne CGen w Poznaniu.

CRACKER rf NL 492205693 - współczynnik inbredu 1,30%!Badania dowodzą, że każdemu 1% pokrewieństwa towarzyszy:

-  pogorszenie się cech produkcyjnych i funkcjonalnych

- obniżona produkcja mleka w pierwszej laktacji o 40 l

- obniżona produkcja białka o 0,8 kg i tłuszczu o 1 kg

- wydłużenie okresu międzywycieleniowego o 7 dni

- skrócenie okresu produkcyjnego o 13 dni

- wydłużenie okresu ciąży o 1 dzień

- wzrost komórek somatycznych w mleku

- obniżenie współczynnika zacielalności


Współczynnik inbredu 12,5% powoduje zmniejszenie o 4% przeżywalności krów do drugiej laktacji.

W ostatnich latach poziom inbredu wzrasta drastycznie. Przyczynia się do tego genomowe testowanie zwierząt. Zauważa się tendencję co do wyboru buhajów. Mapy genomu zostały sporządzone na kilku dobrych buhajach, co spowodowało, że również najlepiej i najczęściej ocenianymi są ich następne generacje. Szybkość następowania po sobie kolejnych pokoleń jest najszybsza w historii hodowli.

Ogromna ilość dostępnych buhajów wycenionych genomowo (wycena genomowa zawsze jest lepsza, niż ich późniejsza wycena konwencjonalna) powoduje, że hodowcy tracą orientację, co do pokrewieństwa między tymi buhajami i często kojarzą krowę z półbratem lub synem jej ojca, przez co wzrasta inbred i pojawiają się wszystkie niekorzystne cechy z nim związane.

Średni współczynnik inbredu oferowanych przez stację K.I.SAMEN b.v. buhajów jest najniższy ze wszystkich oferowanych buhajów na świecie.

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl