Aktualności

Sandra 2 - doskonała córka Malkiego i matka Slasha!


2020-09-09

Córka buhaja Malki - Sandra 2 to krowa, która z roku na rok staje się coraz lepsza.

Już na wystawie w Hardenberg w 2016 roku Sandra 2 wykazała się dużą witalnością i siłą. Jest to krowa, która zachwyca super mocnym, dobrze zawieszonym wymieniem w połączeniu z doskonałymi nogami. Sandra 2 jako jałówka została oceniona na 86 punktów za ogólny eksterier, po drugim wycieleniu jej ogólna ocena za wygląd została podwyższona do 87 punktów. Teraz, świeżo po kolejnej wycenie, ogólna ocena za eksterier wynosi EX 90, gdzie za wymię 90 i za nogi 92 punkty. Sandra 2 została matką buhaja VDR Slash, który ma doskonały potencjał, by stać się jednym z najlepszych buhajów.

Jej syn VDR Slash wykazuje tę samą tendencję: rozwinął się z młodego, poprawnie zbudowanego byka do silnego, szerokiego i mocnego buhaja. Oprócz doskonałego rodowodu i świetnego eksterieru, Slash posiada szereg innych pożądanych cech takich jak łatwe porody, beta kazeina A2A2 i kappa kazeina BB.

Na zdjęciach: Sandra 2 (EX 90) (ojciec Big Malki) oraz jej syn - buhaj VDR Slash.

  

Nowe Buhaje: Attila DE 0356748188 i Red Devil NL 749807739


2020-07-31

Mamy przyjemność zaprezentować PAństwu nasze dwa nowe buhaje HF odmiany czerwono-białej: 

Attila DE 0356748188 

- pochodzi z rodziny Aletta

- doskonały rodowód (łączy linie niemieckie i amerykańskie)

- bardzo wysoka płodność krów

- obniża zawartość komórek somatycznych w mleku

- wysoka szybkość doju

- świetnie zbudowane i zawieszone wymię o wysokiej zdrowotności
 Red Devil NL 749807739

- znakomity rodowód - ojciec to doskonały, słynący z długowieczności Timeless Pp, a od strony matczynej świetna rodzina Massia

- kappa kazeina A2/A2

- genetycznie bezrożny

- bardzo wysokie wydajności mleczne

- doskonale zbudowane i zawieszone wymię

- bardzo dobre nogi i racice o wysokiej zdrowotności

- bardzo wysoki indeks długowieczności!


Kilka słów o inbredzie...


2020-06-23

Ze względu na coraz powszechniejszy problem dotyczący wysokiego inbredu i związanych z tym problemów jako pierwsi zamieściliśmy na naszej stronie oraz w katalogach informację o nim przy każdym buhaju. Inbred (chów wsobny) jest wynikiem kojarzenia spokrewnionych osobników.

Miarą inbredu jest współczynnik inbredu. Jest on miarą wzrostu homozygotyczności osobnika względem jej przeciętnego poziomu w populacji. Współczynnik inbredu interpretuje się jako prawdopodobieństwo, że 2 allele w losowo wybranym locus pochodzą od wspólnego przodka i są identyczne. Jest on wyrażany w procentach i przyjmuje wartości od 0% do 100%. Zamieszczony na naszej stronie i w katalogach współczynnik inbredu został oszacowany przez Centrum Genetyczne CGen w Poznaniu.

CRACKER rf NL 492205693 - współczynnik inbredu 1,30%!Badania dowodzą, że każdemu 1% pokrewieństwa towarzyszy:

-  pogorszenie się cech produkcyjnych i funkcjonalnych

- obniżona produkcja mleka w pierwszej laktacji o 40 l

- obniżona produkcja białka o 0,8 kg i tłuszczu o 1 kg

- wydłużenie okresu międzywycieleniowego o 7 dni

- skrócenie okresu produkcyjnego o 13 dni

- wydłużenie okresu ciąży o 1 dzień

- wzrost komórek somatycznych w mleku

- obniżenie współczynnika zacielalności


Współczynnik inbredu 12,5% powoduje zmniejszenie o 4% przeżywalności krów do drugiej laktacji.

W ostatnich latach poziom inbredu wzrasta drastycznie. Przyczynia się do tego genomowe testowanie zwierząt. Zauważa się tendencję co do wyboru buhajów. Mapy genomu zostały sporządzone na kilku dobrych buhajach, co spowodowało, że również najlepiej i najczęściej ocenianymi są ich następne generacje. Szybkość następowania po sobie kolejnych pokoleń jest najszybsza w historii hodowli.

Ogromna ilość dostępnych buhajów wycenionych genomowo (wycena genomowa zawsze jest lepsza, niż ich późniejsza wycena konwencjonalna) powoduje, że hodowcy tracą orientację, co do pokrewieństwa między tymi buhajami i często kojarzą krowę z półbratem lub synem jej ojca, przez co wzrasta inbred i pojawiają się wszystkie niekorzystne cechy z nim związane.

Średni współczynnik inbredu oferowanych przez stację K.I.SAMEN b.v. buhajów jest najniższy ze wszystkich oferowanych buhajów na świecie.

Zmiana bazy w kwietniu 2020


2020-06-09

Począwszy od oceny, która zostanie opublikowana w kwietniu 2020 roku, wartości hodowlane będą standaryzowane za pomocą średniej i odchylenia standardowego w nowych grupach bazowych. Dla cech produkcyjnych za grupę bazową przyjęto krowy urodzone w roku 2015, a dla cech funkcjonalnych oraz wszystkich indeksów i podindeksów - grupę buhajów urodzonych w okresie od 2009 do 2011 roku.

Wprowadzenie nowej definicji grupy bazowej może wpłynąć na wielkość wartości hodowlanych publikowanych w poszczególnych krajach, należy jednak podkreślić, że nie zmieni rankingów buhajów i krów w obrębie pojedynczych cech.

W ocenie kwietniowej (2020.1) to właśnie krowy urodzone w 2015 roku będą stanowić grupę bazową i ich średnia wartość hodowlana wyniesie zero. W konsekwencji wartość hodowlana dla wydajności mleka krów w populacji bazowej, a także wszystkich innych krów i buhajów w ocenionej populacji będzie mniejsza w porównaniu z oceną 2019.3. W przypadku wydajności tłuszczu i białka, przesunięcie skali wartości hodowlanych będzie mniej widoczne, ale również nastąpi. Zmiana grupy bazowej nie wpłynie natomiast znacząco na wartości hodowlane zwierząt pod względem zawartości tłuszczu i białka, ponieważ w przypadku tych cech postęp genetyczny nie jest duży i różnice między średnimi wartościami hodowlanymi dotychczasowej i nowej grupy bazowej są małe.

Więcej

Wysyłamy nasienie!


2020-03-25

Zachęcamy do zamawiania mrożonego nasienia naszych buhajów online!

Nasienie wysyłamy kurierem z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w kontenerze z ciekłym azotem. Zamówienia można składać mailowo, telefonicznie, poprzez facebooka 


K.I.SAMEN na wystawie w Asten-Heusden


2020-03-09

W dniu 7 marca 2020 roku w południowej Holandi w Asten-Heusden odbyła się kolejna edycja prestiżowej wystawy bydła Wintershow Asten-Heusden. Na wystawie stacja K.I.SAMEN b.v. zaprezentowała między innymi córki takich buhajów jak: Big  Malki, Lady Lover, Timeless. Poniżej krótka fotorelacja.

Bobbie 97 PP – córka buhaja Timeless - “Grand Champion by R&W Holsteins”

Silke 194 – córka buhaja Malki, lokata 3 w swojej klasie

Mitzi 9 (w 5 laktacji) – córka buhaja Lady Lover, lokata 3 w swojej klasie

Grupa hodowlana „Obora Grashoek” zajęła 2 lokatę


Mitzi 9 - córka buhaja Lady Lover po 5 wycieleniu. Silke 194 - córka buhaja Malki Bobbie 97 PP - córka buhaja Timeless po2 wycieleniu - czempionka w klasie pośredniej!

Jesteśmy na Facebook'u!


2020-01-31

Mamy przyjemność poinformować, że stacja K.I.SAMEN Polska ma również swoją grupę na Facebook'u.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony oraz aktywny udział w dyskusjach.

Grupa: Facebook K.I.SAMEN Polska - genetyka z Holandii

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl