Aktualności

Ostatnio pojawił się indeks opisujący efektywność wykorzystania paszy. Określa on ile kilogramów mleka krowa może wyprodukować z kilograma paszy. Nasza firma uważa jednak, że należy zwrócić uwagę na wykorzystanie paszy objętościowej. Pasze objętościowe są tańsze, łatwo dostępne i nie trzeba ich importować. Ich wykorzystanie ma również pozytywny wpływ na środowisko.

Aby uzyskać efektywne wykorzystanie pasz objętościowych, krowa powinna być zrównoważona. Poniżej wyszczególniamy cechy, którymi powinna się cechować się taka krowa.

1. Wysokość krowy. Na całym świecie krowy stają się coraz większe. Ale trawa nie rośnie na drzewach, a pasza (zwykle) nie znajduje się na podniesionym stole paszowym. Krowa nie jest żyrafą. Krowy nadal muszą "schylać się", aby dostać się do paszy. Wysoka krowa nie jest wymogiem do wyprodukowania dużej ilości mleka. Większość krów-rekordzistek na świecie była i jest średniej wielkości ale dzięki dobrej zdolności pobierania paszy objętościowej osiąga światowe wyniki w produkcji mleka. Schylanie się do paszy nie powinno być wysiłkiem!

2. Szeroki pysk. Krowa o szerokim pysku posiada najczęściej również szeroką szczękę, co przekłada się na możliwości przetworzenia dużej ilości paszy objętościowej. Na jedno „schylenie” krowa pobiera więcej paszy, co oznacza mniejszy wysiłek do ilości pobieranej paszy. Również przeżuwanie jest łatwiejsze u krowy o szerszym pysku. Dobra krowa mleczna ma dużą łatwość jedzenia. Inną zaletą krowy o szerokim pysku jest to, że może lepiej pozbyć się ciepła. Krowa nie poci się tak łatwo jak ludzie, dużo ciepła musi ujść przez pysk.

3. Odpowiednia szerokość i głębokość klatki piersiowej. Te dwie cechy są bardzo ważne dla wysokiej produkcji mleka. W klatce piersiowej mieszczą się serce i płuca. Na każdy kilogram mleka należy przepompować 300-400 litrów krwi. Oznacza to, że musi istnieć najlepsza możliwa funkcjonalność serca i płuc. Nie jest to możliwe u krów ze zbyt wąską klatką piersiową.

Geertje 669 (EX 92) - córka buhaja Malki Grashoek Blutchen 51 (EX 90) - córka buhaja Norwin

 Sandra 2 - córka buhaja Malki (EX 92) Els 286 (jako krowa w 3 lakt, EX 91) - córka buhaja Burnstyn

4. Wystarczające wysklepienie żeber. Ma to ogromne znaczenie dla wysokiego spożycia paszy objętościowej. Za klatką piersiową krowy powinno być miejsce na pojemny żwacz. W tym miejscu odbywa się trawienie paszy objętościowej.

5. Silne lędźwie. Ważne jest, aby krowa miała wystarczająco silne lędźwie, które są połączeniem między wymionami, a klatką piersiową. Silne lędźwie są koniecznością dla dobrej funkcjonalności krowy. Im szerszy jest krzyż, tym silniejsze muszą być lędźwie. Dzięki temu przestrzeń dla wymienia również znacznie wzrasta. Więcej miejsca na wymię skutkuje większą produkcją mleczną.

6. Dobre ustawienie nóg. Krowy o wysokim spożyciu paszy objętościowej zwykle mają również dobrze ustawione nogi. Oznacza to, że nacisk na każdą racicę jest równy. Aby uzyskać dobre ustawienie przednich nóg, przód krowy musi mieć wystarczającą szerokość. Jeśli krowa jest węższa od przodu, szybko dochodzi do tzw. francuskiej postawy, gdzie przednie racice są odwrócone na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że krowa szuka stabilności, a jest zbyt wąska, aby ustawić racice prosto. Nacisk na wewnętrzną część racicy staje się zbyt duży i pojawiają się problemy, które sprawiają, że krowa rzadziej przychodzi do korytarza paszowego, co zmniejsza spożycie paszy i produkcję mleka.

Problem inbredu w populacji bydła HF


2017-04-19

W populacji rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF) jest określona pula genów, znajdujących się w chromosomach. Geny znajdują się w miejscach zwanych locus. W przypadku kojarzenia osobników blisko spokrewnionych zdarza się, że w locus pojawią się dwa identyczne allele (aa – geny recesywne lub AA – geny dominujące). Osobniki, które posiadają geny AA lub aa są to homozygoty pod względem tych genów.

Miarą chowu wsobnego jest prawdopodobieństwo pojawienia się homozygot aa  lub AA wyrażona w procentach. Jest to tzw. współczynnik inbredu (pokrewieństwa). Współczynnik inbredu teoretycznie mieści się w granicach 0-100% i mówi jaka część genów zwierzęcia jest homozygotyczna. Im bliżej rodzice są spokrewnieni, tym większe prawdopodobieństwo, że ich potomstwo będzie posiadać dwa takie same allele.

Krowy mleczne są hodowane i selekcjonowane na określone cele – większą  produkcję mleka na krowę, większy zysk gospodarstwa. Rodziny które reprezentują niepożądane cechy, systematycznie są eliminowane z hodowli. Z czasem zróżnicowana pula genowa zawężała się, tworząc bardziej skoncentrowany i mniej zróżnicowany zasób genomu. Konsekwencję tego są negatywne wyniki produkcyjne i pogorszenie się cech zdrowotnych krów.

Przykładem obecności genów recesywnych w układzie homozygotycznym są choroby, które pojawiły się w związku ze zbyt bliskim pokrewieństwem (np. BLAD, DUMPS, CVM, Brachyspina).

Więcej

Zimowa wystawa w Asten-Heusden 2017


2017-03-17

Dnia 4 marca 2017 roku w Asten-Heusden odbyła się wystawa hodowlana, w której wzięło udział 130 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno- i czerwono-białej.

Pierwszy sukces to wygrana Angels Wiesje 46 córki buhaja Norwin w klasie pierwiastek czarno-białych HF. Jest to krowa pochodząca z hodowli, Angels znanej z pięknych pokrojowo, o znakomitych wymionach zwierząt. Druga w stawce znalazła się córka buhaja Maik - Bonhill Warsi 221 z hodowli państwa Bongers z Kessel.

W klasie otwartej krów odmiany czarno-białej HF wygrana przypadła córce buhaja The Voice - Dijkstar Lies 24 (krowa po drugim wycieleniu) również z fermy Bongers-Hegger. Jej cechy charakterystyczne to doskonała budowa ciała, świetnie zbudowane i zawieszone wymię oraz doskonałe, mocne nogi i racice. Wiceczepionką tej klasy została córka buhaja Teus - Moerhoeve Gonda 195 (krowa po trzecim wycieleniu) pochodząca z hodowli Van der Aa. Krowa ta zwracała uwagę doskonale zbudowanym i zawieszonym wymieniem oraz idealnymi, dobrze ustawionymi nogami.  Na trzecim miejscu znalazła się córka buhaja MalandoKeese Peeters (krowa po drugim wycieleniu).

Dijkstar Lies 24 (o. The Voice)Moerhoeve Gando 195 (o. Teus)Maga 75 (o. Norwin)Grashoek Nel 139 Pp (o. Sunflower)

Wśród najstarszych krów odmiany czarno-białej HF córka NorwinaMaga 75 została wiceczempionką. Jest to krowa w siódmej laktacji z hodowli państwa Dings z Nederweert-Eind. Maga 75 to pięknie zbudowana, o mlecznym charakterze krowa, z bardzo dobrze prezentującym się wymieniem i świetnymi nogami.

Również wśród czerwono-białych HF potomstwo buhajów ze stacji K.I.SAMEN odniosło wiele sukcesów. Buhaja Navigator reprezentowała córka Grashoek Boukje 496. Była to krowa w końcowej fazie laktacji dzięki czemu można było podziwiać jej doskonale rozwinięte wymię, cechowała się również bardzo dobrze zbudowanymi, mocnymi nogami.

W klasie otwartej krów odmiany czerwono-białej HF stację K.I.SAMEN reprezentowała córka znakomitego buhaja Sunflower - Grashoek Nel 139 Pp (krowa po trzecim wycieleniu) pochodząca z farmy Grashoek. Jest to krowa o odpowiedniej długości i głębokości ciała, świetnym wymieniu i mocnych nogach. Jej walory zostały docenione i otrzymała tytuł wiceczempionki.


Więcej

Matka Malando przekroczyła 100 tys. litrów mleka!


2017-02-10

J & G Meisi 5 - matka Malando  J & G Meisi 5 (wydajność życiowa 100 tys. litrów mleka, tłuszcz 4,99% i białko 3,77%)Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że matka naszego buhaja Malando - J & G Meisi 5 w dniu 5 stycznia 2017 r. przekroczyła magiczną liczbę 100 000 litrów mleka. Meisi 5 jest córką buhaja Kian oraz krowy po buhaju Jerom – Meisi 4. Meisi 5 była podziwiana w stawce grupy hodowlanej buhaja Kian na najbardziej znanej wystawie hodowlanej w Holandii NRM w 2006 r.

Jej właściciel i hodowca Jan Hoegen opisuje ją następująco: „Jest to mocna krowa, posiada dobrze zbudowane i ustawione nogi, a jej produkcja jest nawet wyższa niż jej doskonałej matki. Jej życiowa produkcja to ponad 100 tys. litrów mleka o średniej zawartości tłuszczu 4,99% i białka 3,77%.”. Dzięki takim krowom hodowla bydła staje się efektywna. Jan Hoegen ubolewa, że obecnie zbyt często wykorzystuje się w hodowli buhaje wycenione genomowo, gdyż ich potomstwo często bardzo rozczarowuje. Krowa Meisi 5 jest w bardzo dobrej kondycji, wciąż produkuje mleko i jest kojarzona ze sprawdzonymi buhajami wycenionymi wyłącznie na córkach.  Wizja hodowli Jana Hoegen jest spójna z wizją stacji K.I.SAMEN. Po raz kolejny okazuje się, że w hodowli popłaca praktyka, cierpliwość i doświadczenie! „Papier tylko obiecuje, praktyka pokazuje”.

Ze skojarzenia krowy Meisi 5 z buhajem Topspeed Gogo mamy buhaja Malando, którego nasienie jest cały czas dostępne w stacji K.I.SAMEN. O jego wysokiej wartości hodowlanej niech świadczy fakt, że 50% jego córek kończy 4 laktację. Ich produkcja to średnio 10 044 kg mleka, o zawartości tłuszczu 4,42% i białka 3,54%. Nic dodać, nic ująć!

Aby nasi hodowcy również mieli możliwość podziwiać w swojej oborze tak doskonałe zwierzęta, proponujemy promocyjne pakiety nasienia buhaja Malando:

10 porcji w cenie 600 zł netto

20 porcji w cenie 1100 zł netto

30 porcji w cenie 1500 zł netto

Więcej

Praktyczny Indeks Długowieczności - luty 2017


2017-02-09

Buhaje ze stacji K.I.SAMEN po raz kolejny bezkonkurencyjne!

W tabeli obok zostały opublikowane wartości NVO buhajów, które mają ponad 100 córek w jednej grupie laktacyjnej. Co oznaczają te liczby i co można z nich wywnioskować? Trzy lata po pierwszym wycieleniu żyje w Holandii średnio 59 krów ze 100, które weszły w produkcję. W przypadku buhaja MAIK ze stacji K.I.SAMEN - po trzech latach od pierwszego wycielenia żyje aż 79 krów! Oznacza to o 20 krów więcej niż średnia populacji. W Holandii po 5 latach po pierwszym wycieleniu ze 100 krów żyje tylko 28. Po buhaju SHOGUN po 5 latach żyje jeszcze 49 córek - to więcej o 21 sztuki, a w ujęciu procentowym to aż ponad 60% więcej krów!

Jeśli chodzi o liczbę żyjących córek w poszczególnych przedziałach to nie ma lepszych buhajów po O-MANie niż SHOGUN (numer 1) oraz MANIAC (numer 2).  Z kolei MAIK jest najlepszym synem Mascola.

Średnio z buhajów ze stacji K.I. SAMEN, które są ujęte w tabeli, trzy lata po pierwszym wycieleniu żyje jeszcze 67% krów. Jest to o 8% więcej niż średnia holenderska. Po pięciu latach po pierwszym wycieleniu na holenderskich farmach średnio żyje jeszcze 28% krów, podczas gdy po bykach K.I. SAMEN 36% krów. Oznacza to o 8% więcej niż średnia holenderska. Tempo rotacji krów po buhajach ze stacji K.I. SAMEN jest więc niższe, a wydajność życiowa krowy wyższa. Ten sukces stacji K.I.SAMEN zależy od doskonałego dobrania rodzin krów z naciskiem na długi okres ich użytkowania. Wartości dla innych buhajów można znaleźć w tabeli obok.

Więcej

Lista buhajów z genen kappa-kazeiny A2A2


2016-12-21

Występują trzy genotypy ß-kazeiny: A1A1, A2A2, A1A2. Allel A2 jest znany również jako marker wydajności białka.

Pierwotnie mleko krowie zawierało tylko ß-kazeinę A2A2. W wyniku selekcji na wysoką wydajność mleczną, w hodowli pojawiły się też krowy z allelem A1. Jest on dodatnio skorelowany z bardzo wysoką mlecznością i niestety jest również najczęstszą przyczyną alergii na mleko krowie. ß-kazeina A1 nie jest całkowicie rozkładana przez organizm ludzki z powodu odrębności na 67. pozycji sekwencji aminokwasowej. Powstaje wtedy związek tzw. kazomorfina, który może mieć związek z wieloma chorobami i objawami autoimmunologicznych. Fakt ten spowodował, że zaczęto przywiązywać dużą wagę do selekcji buhajów z genotypem A2A2, aby mogły one cechę tę przekazać swoim córkom. Mleko od krów, które zawiera ß-kazeinę A2A2 jest łatwiej strawne, nie ma właściwości uczulających, jest prozdrowotne, zmniejsza ryzyko zachorowania ludzi na cukrzycę i choroby serca. Naukowcy z Uniwersytetu Curtin w Perth w Australii udowodnili, że po wypiciu mleka typu A2 jest mniej bólów brzucha i wzdęć niż po wypiciu mleka typu  A1. Badanie przeprowadzono na 41 wolontariuszach. Dwa tygodnie przed badaniem musieli się oni powstrzymać przed spożywaniem produktów mlecznych. Potem przez następne dwa tygodnie pili 750 ml jednego rodzaju mleka dziennie, a następnie przez kolejne dwa tygodnie tyle samo drugiego rodzaju. Uczestnicy nie wiedzieli, jaki rodzaj mleka w danym okresie piją. Na koniec badania okazało się, że w przypadku spożywania mleka A1 jest o 61 procent więcej wzdęć i o 38 procent więcej objawów bólu brzucha niż w przypadku spożywania mleka typu A2.

Wyniki badań nad różnicą właściwości mleka typu A1 i A2 zostały opublikowane w European Journal of Clinical Nutrition. Obecnie w sklepach w Nowej Zelandii pojawiło się specjalnie oznaczone mleko typu A2. Prawdopodobnie już niedługo takie mleko będzie można kupić również w sklepach europejskich. Co za tym idzie, coraz istotniejsze staje się selekcjonowanie buhajów, które przekazują swoim córkom gen ß-kazeiny A2.

Buhaje z naszej stacji z genotypem ß-kazeiny A2A2 to:

Albiorix, Bahati, Blackjack, Bobax, Burnstyn, Campari, Cracker, Elmar, Floyd, Juno, Jupiter, Kojack, Lady Lover, Lithium, Lucrative, Malando, Manhattan, Mecanic, Moonshine, New Gold, New Horizon, Norwin, Outlaw, Radon, Redbone, Salinas, Spiderman, SunflowerSuper-Joc, Supervisor, The Voice, Timeless, Tomahawk, Tumult, Upswing,

Więcej na temat ß-kazeiny A2A2 pisaliśmy w czerwcowych aktualnościach: Zdrowa kazeina A2A2.


Lady Lover na wystawie w Gorinchem!


2016-12-01

Na tegorocznych targach Rundvee en Mechanisatie Vakdagen w holenderskim Gorinchem stacja K.I.SAMEN zaprezentowała dwie stawki córek po buhajach Lady Lover i Galant. Obie grupy znalazły wielkie zainteresowanie i uznanie publiczności.

Grupa córek buhaja Lady Lover składała się z pięknych, typowo mlecznych krów z szeroką, dobrze wypełnioną klatką piersiową. Cechowały się wzorcowo zbudowanymi i doskonale zawieszonymi wymionami oraz świetnymi nogami i mocnymi racicami. Nie były to krowy ekstremalnie duże. Dwie z nich za matki miały córki buhaja Kian, matką trzeciej była wnuczka buhaja Kian. Oba te buhaje (Lady Lover i Kian) doskonale się uzupełniają. Fakt ten potwierdza wielu hodowców, którzy mają w oborze krowy o takim połączeniu krwi. „Połącz Lady Lovera z krwią Kiana, a uzyskasz krowy o dużej i łatwej produkcji” – taki silny przekaz można było usłyszeć z ich ust.

Grupa córek buhaja Lady Lover na wystawie w Gorinchem 2016Grupa córek buhaja Lady Lover na wystawie w Gorinchem 2016

Big Anna Jacoba 115 – Teoria, praktyka, doświadczenie w trzech egzemplarzach!


2016-11-23

Big Anna Jacoba 115


K.I.SAMEN od samego początku opiera swój wybór buhajów kierując się głównie rodziną krów. Stacja szuka mocnych, sprawdzonych rodzin krów o dobrym poziomie produkcji, bezproblemowych w utrzymaniu i długowiecznych. Jedną z takich wyróżniających się rodzin jest rodzina Anna Jacoba państwa Knoef z miejscowości Geesteren. Z rodziny tej na uwagę zasługuje zwłaszcza jedna z krów – Big Anna Jacoba 115, córka buhaja Jorryn ze stacji K.I.SAMEN i matka takich buhajów jak Big Malki, Big Sentaro i Big Clyde. Ta wyceniona na 90 punktów krowa jest odzwierciedleniem tego, co doskonała krowa i rodzina mieć powinny.


Big ClydeBig MalkiBig Sentaro

                                       Big Clyde                                           Big Malki                                         Big Sentaro

Więcej

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl